Törvényi háttér

A foglalkozás-egészségügyet szabályozó törvények gyűjteménye:

2007.évi LXXXIV.törvény a rehabilitációs járadékról

34-2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési köt. alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelméréséről

89-1995.(VII.14.)korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

102-1996. (VII.12. ) korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

213-2007. (VIII.7.) korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

217-1997.(XII.1.)korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997.évi LXXXIII.törvény végrehajtásáról

314-2010.(XII.27.) korm.rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről

321-2007. ( XII.5. )korm. rendelet a komplex rehabilitációról

342-2007.(XII.19.)korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság alkotmánya

1991.évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

6-1987. (VI.24.) EüM rendelet a keszonmunkáról

1992.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997.évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

12-1983. (Eü.K.13.) EüM utasítás a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása tárgyában kiadott 8-1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

13-1992.(VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

16-1986. (XII.17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal

18-1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

22-1991.(XI.15.)NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz-és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

27-1995.(VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27-1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2-1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

14-2002 (II.26.) KöViM-EüM rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

2-1999 (II 11 ) IM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól

2-2004 (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

3-2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4-2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

5-1993 (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

6-1996 (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

7-2006 (III 21 ) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra

12-2006 (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

22-2005 (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalóra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményeiről

15-2007 (MüK.5.) SZMM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről

16-2007 (MüK.5.) SZMM utasítása az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről

18-2002 (XII.28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

20-2004 (III.31.) ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról

21-2000 (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról…

21-2002 (XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

22-2005 (VI.14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

78-1999 (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

61-1999 (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65-1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

66-1999 (XII.25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66-2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

25-1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

25-2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

26-2000 (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

33-1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

40-2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

50-1999 (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Kövessen minket a Facebookon